• http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
1. Phần thi Nghe
- Thời gian: 40 phút.
- Phần thi này gồm 4 phần:
 Phần 1: là các tình huống đời thường (đăng ký hoạt động, thuê nhà, nhập học), 
thường là 1 cuộc nói chuyện nhưng là hỏi đáp, và người đáp thường nói nhiều hơn.
  Phần 2: là các tình huống hướng dẫn và giới thiệu về 1 chủ đề quen thuộc 
(trường học, khu du lịch, chương trình ca nhạc, triển lãm,..) thường chỉ nói bởi 1 
người.
   Phần 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo 
luận có tính chất học thuật hơn (Ví dụ: chọn chủ đề khóa luận, đề tài nghiên cứu 
khoa học).
 Phần 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng 
nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật.

2.  Phần thi Đọc 
- Thời gian thi: 60 phút
 Dành cho dạng học Thuật (Academic). 
- Bài thi gồm khoảng 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút (không 
có thời gian giành cho ghi lại câu trả lời cuối bài thi). Bài thi thông 
thường bao gồm 3 phần và phần trả lời câu hỏi. Mỗi phần là 1 đoạn 
văn khoảng 1500 từ với câu hỏi được chia tương đối đều. Các đề 
tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề 
tài này không mang tính chất chuyên môn. Bài thi thông thường 
bao gồm 1 đề tài thảo luận.
 Dành cho dạng Tổng quát (General Training).
- Thời gian làm bài thi cũng là 60 phút, gồm 40 câu hỏi như bài Đọc 
của dạng thi Academic. Các đề tài trong bài thi đọc thông thường 
liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh. 
Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các 
hướng dẫn sử dụng mục đích để đánh giá khả năng hiểu và xử lý 
thông tin của từng thí sinh. Các đề tài trong bài thi thông thường 
bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

3. Phần thi Viết
- Thời gian: 60 phút
Dành cho dạng học Thuật (Academic).
- Chia làm 2 phần:
Phần 1: thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 
từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ, một 
quá trình, một hiện tượng được biểu diễn dưới dạng hình vẽ.
Phần 2: thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 
250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý 
kiến hoặc vấn đề. 
   Dành cho dạng Tổng quát (General Training).
Phần 1: thí sinh thường được yêu cầu viết bức thư khoảng 150 từ 
với mục đích là hỏi thông tin hay giải thích về 1 tình huống trong 
cuộc sống.
Phần 2: thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 
250 từ để đưa ra quan điểm của 1 sự việc hay vấn đề. Thí sinh cần 
phải đưa ra chính kiến của mình hoặc trích dẫn ý kiến. 

4. Phần thi Nói
- Thời gian: 11- 14 phút
- Chia làm 3 phần:
 Phần 1: Trả lời các câu hỏi về các chủ đề chung chung như quê 
hương, gia đình, sở thích, ...
 Phần 2: Người hỏi sẽ đưa cho bạn 1 yêu cầu về mô tả 1 sự việc 
hiện tượng có liên quan đến bạn, trong yêu cầu sẽ có 4 gợi ý để thí 
sinh có thể dễ dàng phát triển ý. Thí sinh có 1 phút để suy nghĩ và 
nhiều nhất là 2 phút để trả lời. Kết thúc phần trả lời, người hỏi có thể 
sẽ hỏi thêm 1 đến 2 câu hỏi.
 

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts