• http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise


Visa Đào tạo (subclass 407)
dành cho những người muốn đến Úc trên cơ sở tạm thời tham gia đào tạo nghề nghiệp hoặc phát triển nghề nghiệp.  

Có ba loại hình đào tạo nghề nghiệp (đề cử các loại đủ điều kiện) được phủ bằng visa này:

 • nơi làm việc dựa trên đào tạo cần thiết để đăng ký
 • đào tạo tại nơi làm việc dựa trên cấu trúc để nâng cao kỹ năng trong một nghề nghiệp đủ điều kiện
 • đào tạo nhằm thúc đẩy xây dựng năng lực ở nước ngoài.

Đào tạo nghề nghiệp yêu cầu đăng ký

Loại hình đào tạo nghề nghiệp dành cho những người được yêu cầu phải thực hiện đào tạo tại nơi làm việc dựa trên để có được đăng ký, thành viên hoặc cấp phép tại Úc, hoặc đất nước của họ, để làm việc trong nghề nghiệp của họ.

Đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng trong một nghề nghiệp đủ điều kiện

Loại hình đào tạo nghề nghiệp là dành cho những người có kinh nghiệm gần đây và phù hợp trong nghề nghiệp được đề cử, người đang tìm cách thực hiện một chương trình đào tạo tại nơi làm việc dựa trên cấu trúc liên quan đến một nghề nghiệp quy định tại các Nghề nghiệp Danh sách Skilled (SOL) hoặc Danh sách Consolidated Tài trợ Nghề nghiệp (CSOL).

Đào tạo nghề cho xây dựng năng lực ở nước ngoài

Loại hình đào tạo nghề nghiệp bao gồm các loại sau:

 • ở nước ngoài trình độ chuyên môn - Thể loại này cho phép sinh viên hiện đang theo học tại một cơ sở giáo dục nước ngoài và người được yêu cầu để hoàn thành một thời gian thực tập, nghiên cứu, quan sát để có được trình độ của họ, cơ hội thực hiện đến sáu tháng có cấu trúc đào tạo tại nơi làm việc dựa trên Châu Úc.
 • hỗ trợ chính phủ - Thể loại này cho phép cấu trúc đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc dựa trên đó có sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ ở Úc hay chính phủ ở trong nước của các học viên được đề cử.
 • phát triển chuyên nghiệp - loại này cho phép sử dụng lao động ở nước ngoài để gửi các nhân viên quản lý hoặc chuyên nghiệp của họ đến Úc để thực hiện một chương trình phát triển chuyên nghiệp phù hợp giảng dạy mặt đối mặt trong một lớp học hoặc môi trường tương tự.

Lưu ý: đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc dựa trên (không bao gồm phát triển chuyên nghiệp) phải có ít nhất 30 giờ một tuần, trong đó có hơn 30 phần trăm có thể được học trên lớp.

Nếu bạn đang ở bên ngoài nước Úc tại thời điểm cấp, visa này cho phép bạn:

 • đi du lịch đến và nhập cảnh vào Úc sau khi visa được cấp
 • ở lại Úc trong thời gian lưu trú được cấp (lên đến tối đa là 2 năm), được bắt đầu vào ngày đầu tiên bạn nhập vào Úc, để làm đào tạo quy định tại hồ sơ xin visa của bạn
 • đi du lịch đến và đi từ Úc trong thời gian lưu trú cấp.

Nếu bạn đang ở Úc tại thời điểm cấp, visa này cho phép bạn:

 • ở lại Úc trong thời gian nghỉ phép, được bắt đầu vào ngày visa được cấp, để làm đào tạo quy định tại hồ sơ xin visa của bạn
 • đi du lịch đến và đi từ Úc trong thời gian lưu trú cấp.

Bán thời gian, nghiên cứu học trên lớp mà không liên quan đến đào tạo nghề nghiệp của bạn có thể được phép, miễn là nó không can thiệp vào chương trình đào tạo nghề nghiệp của bạn. Các nghiên cứu lớp học không liên quan không thể tính vào bất kỳ thành phần của chương trình đào tạo và phải được liệt kê trong hồ sơ xin visa của bạn.

Đây là một thị thực bảo trợ. Trước khi bạn có thể áp dụng cho thị thực này, tổ chức bảo trợ của bạn phải áp dụng cho hoặc được chấp nhận như là một nhà tài trợ (của một lớp có liên quan).

Trường hợp nhà tài trợ của bạn không phải là một cơ quan Liên bang, tổ chức bảo trợ của bạn phải cử người bạn (chính) để thực hiện các chương trình đào tạo nghề nghiệp. cơ quan Commonwealth, như các nhà tài trợ đã được phê duyệt, không cần phải nộp một đề cử.

Lưu ý: Các Đào tạo và Nghiên cứu visa (subclass 402) hiện đang đóng cửa để các ứng dụng mới. Nếu bạn đã có visa subclass 402, bạn có thể tiếp tục làm việc đào tạo hay hoạt động mà bạn đã được cấp thị thực cho đến khi visa của bạn hết hạn.  

Hộ chiếu của bạn

Nếu bạn có kế hoạch để có được một hộ chiếu mới, bạn nên làm như vậy trước khi nộp đơn xin thị thực của bạn. Nếu bạn nhận được một hộ chiếu mới sau khi bạn đã nộp đơn của bạn, bạn phải thông báo cho Sở thay đổi này bằng văn bản. Bạn có thể làm điều này bằng cách sửImmiAccount .

cơ quan Commonwealth

Một cơ quan Commonwealth bao gồm một bộ phận hoặc cơ quan Chính Phủ Liên Bang.

cơ quan chính phủ nước ngoài

Một cơ quan chính phủ nước ngoài là một trong những cách sau:

 • tổ chức thực hiện dưới sự bảo trợ chính thức của một chính phủ nước ngoài và các hoạt động tại Australia, bao gồm, vùng lãnh thổ hay quốc chính quyền các tỉnh của nước đó, khách du lịch nước ngoài và văn phòng truyền thông, văn phòng thương mại và các tổ chức chính phủ nước ngoài khác
 • cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài có mặt tại Úc
 • một tổ chức quốc tế đa phương được công nhận trong đó có ít nhất ba chính phủ quốc gia tham gia, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới.

 

Phí xin visa được liệt kê trong các chi phí khác

Bạn có thể phải trả các chi phí khác, chẳng hạn như các chi phí đánh giá sức khỏe, giấy chứng nhận cảnh sát, hoặc bất kỳ giấy chứng nhận hoặc các xét nghiệm khác. Bạn chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các thỏa thuận cần thiết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA GIÁO DỤC WORLDLINK
Số 175 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.6296.6361.
Hotline: 0985.326.361
Website: http://duhocworldlink.com.vn | http://ngoainguworldlink.edu.vn


http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts