Du Học Đức

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
(Du học Đức) -Tại Đức có nhiều trường đại học tổ chức những chương trình Quốc tế khác nhau dạy bằng tiếng Anh. Các chương trình này được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn. Loại hình học tập này đã và đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của sinh viên có định hướng hoạt động quốc tế sau khi tốt nghiệp.
Hiệp hội hỗ trợ đào tạo nghề Bang SACHSEN- CHLB  Đức phối hợp với trung tâm đào tạo WORLDLINK thuộc công ty CP Văn Hóa Giáo Dục World Link tuyển ứng viên cho trung tâm đào tạo nghề tại Vglauchau như sau:
http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts