Du Học Canada

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
Bạn có biết, tại Canada hơn 90% sinh viên tốt nghiệp các chương trình giáo dục nghề tại các trường cao đẳng, học viện có việc làm trong vòng 06 tháng sau khi tốt nghiệp. Các trường Cao đẳng tại đây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực: Nhanh – Đủ tiêu chuẩn làm việc ngay và có khả năng ứng biến nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của nền kinh tế. Chương trình đào tạo nghề của hệ thống cao đẳng Canada không những hoàn thành nhiệm vụ về cung ứng lao động cho nền kinh tế Canada mà còn giúp chuyển giao kiến thức, công nghệ, nhân lực ứng dụng trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua cơ hội du học Canada 2017 với chương trình này để có cơ hội làm việc và định cư tại Canada.
Nếu tài chính của bạn không đủ lực nhưng bạn vẫn mong muốn được có trải nghiệm giáo dục tại một môi trường sư phạm hàng đầu thì Parkland College chính là sự lựa chọn số một của bạn
http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts