Lịch Thi Chứng Chỉ

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
Hội đồng Anh thường xuyên tổ chức các kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Biên Hòa, Cần Thơ và Vũng Tàu. Ngoài việc đăng ký tại Hội đồng Anh, thí sinh có thể dễ dàng đăng ký thi IELTS tại WorldLink – Đối tác IELTS chính thức của Hộ Đồng Anh.
Thí sinh nên đăng ký ít nhất hai tháng trước ngày thi mà mình mong muốn. Lệ phí cho kỳ thi IELTS là 4.500.000 VNĐ (nếu đăng ký tại các đơn vị đối tác, bạn có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí).
Các phần thi nghe, đọc và viết được thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, phần thi nói có thể được tổ chức trước hoặc sau ngày thi chính thức một tuần. Thí sinh sẽ được thông báo trước nếu phần thi nói không diễn ra vào ngày thi chính thức. 

9 Tháng 1 2016
14 Tháng 1 2016
23 Tháng 1 2016
20 Tháng 2 2016
27 Tháng 2 2016
05 Tháng 3 2016
12 Tháng 3 2016
19 Tháng 3 2016
2 Tháng 4 2016
16 Tháng 4 2016
21 Tháng 4 2016
7 Tháng 5 2016 
19 Tháng 5 2016
19 Tháng 5 2016
28 Tháng 5 2016
4 Tháng 6 2016
16 Tháng 6 2016
18 Tháng 6 2016
25 Tháng 6 2016
9 Tháng 7 2016
14 Tháng 7 2016
16 Tháng 7 2016
30 Tháng 7 2016
4 Tháng 8 2016
20 Tháng 8 2016
27 Tháng 8 2016
10 Tháng 9 2016
15 Tháng 9 2016
24 Tháng 9 2016
8 Tháng 10 2016
22 Tháng 10 2016
29 Tháng 10 2016
5 Tháng 11 2016
19 Tháng 11 2016
26 Tháng 11 2016
3 Tháng 12 2016
10 Tháng 12 2016
17 Tháng 12 2016
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật
Học thuật 
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật 
Học thuật
Học thuật
Học thuật
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
Học thuật và Tổng quát
Học thuật và Tổng quát
Học thuật
 
 
http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts