GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1

 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận những kiến thức ngôn ngữ đơn giản nhất, tương đương với trình độ cấp thấp nhất (A1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

 • giao tiếp ở mức đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và nói rõ.
 • hiểu và sử dụng được những lời lẽ quen thuộc, thông dụng hàng ngày (ví dụ dụ thông tin về bản thân và gia đình, mua bán, công việc, môi trường gần gũi).
 • giới thiệu bản thân và những người khác; hỏi người khác về các vấn đề cá nhân – ví dụ họ sống ở đâu, họ quen những người nào hay họ có những đồ vật gì.

CÁC ĐIỀU KIỆN

 • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 thích hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.
 • Để có Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp thấp nhất (A1) của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).
 • Để có trình độ này, phụ thuộc vào kiến thức đã có sẵn và năng lực, bạn thường phải học từ 80 đến 200 tiết, mỗi tiết học là 45 phút.

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts