Goethe-Zertifikat A2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ cơ bản và tương đương với trình độ cấp 2 (A2) trong hệ thống sáu cấp của Chuẩn chung Châu Âu về ngôn ngữ (GER).

THAY ĐỔI TRONG NĂM 2016

Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 mới: Fit in Deutsch dành cho thiếu niên thay thế cho kỳ thi Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2.
Tên gọi mới của kỳ thi là Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch.

Kỳ thi Goethe-Zertifikat A2 mới dành cho người lớn thay thế cho kỳ thiGoethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Tên gọi mới của kỳ thi là Goethe-Zertifikat A2.
Hãy liên hệ với đơn vị tổ chức thi nơi bạn đăng ký để biết thông tin về thời gian cụ thể bắt đầu thực hiện kỳ thi Goethe-Zertifikat A2.

KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

  • hiểu và sử dụng câu và cấu trúc câu thông dụng trong những tình huống hàng ngày.
  • có khả năng giao tiếp trong các tình huống đơn giản thường gặp hàng ngày, trong đó chủ yếu trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc .
  • có khả năng miêu tả một cách đơn giản về nơi xuất thân,  quá trình học tập, môi trường xung quanh và những thứ liên quan đến nhu cầu trực tiếp của bạn.