GOETHE-ZERTIFIKAT B2

 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise

KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

 • hiểu được những nội dung chính của các văn bản có nội dung tổng hợp về những chủ đề cụ thể và trừu tượng; cũng có thể hiểu những trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.
 • đối thoại bột phát và trôi chảy, không gặp khó khăn đáng kể khi nói chuyện với người bản ngữ.
 • diễn đạt rõ ràng và cặn kẽ ý tưởng về nhiều chủ đề khác nhau; có thể lý giải quan điểm về một vấn đề thời sự và nêu lên những điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp khác nhau.

CÁC ĐIỀU KIỆN

 • Goethe-Zertifikat B2 thích hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.
 • Để có Goethe-Zertifikat B2 thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp B2 của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).
 • Để có trình độ này, phụ thuộc vào kiến thức đã có sẵn và năng lực, bạn thường phải học từ 600 đến 800 tiết, mỗi tiết học là 45 phút.

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts