GOETHE-ZERTIFIKAT C1

 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise

Goethe-Zertifikat C1 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Đức ở trình độ cao, tương đương với trình độ cấp 5 (C1) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

 • hiểu được nhiều dạng văn bản có nội dung khác nhau, các văn bản dài hơn và phức tạp hơn cũng như hiểu thấu triệt được các ẩn ý.
 • bột phát nói chuyện trôi chảy mà không hay phải ngừng lại để tìm chọn từ ngữ.
 • Có thể sử dụng có hiệu quả và linh hoạt ngôn ngữ trong cuộc sống xã hội, nghề nghiệp hay trong học tập, nghiên cứu.
 • Có thể trình bày những trạng huống phức tạp một cách rõ ràng, có trình tự và chi tiết.
Bạn hãy tìm hiểu trước khi khai giảng ở trường đại học hay khoá dự bị đại học của bạn về khả năng có thể miễn một kỳ thi tuyển sinh ngôn ngữ đối với sinh viên nước ngoài vì bạn đã có chứng chỉ Goethe-Zertifikats C1.

CÁC ĐIỀU KIỆN

 • Goethe-Zertifikat C1 thích hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.
 • Để có Goethe-Zertifikat C1 thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp năm C1 của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).
 • Để có trình độ này, phụ thuộc vào kiến thức đã có sẵn và năng lực, bạn thường phải học từ 800 đến 1000 tiết, mỗi tiết học là 45 phút.

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts