GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GDS

 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
 • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Đức ở trình độ rất cao, tương đương với trình độ cấp cao nhất (C2) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

KHI ĐỖ KỲ THI NÀY BẠN CHỨNG TỎ RẰNG BẠN CÓ THỂ ...

 • hiểu được mọi vấn đề một cách dễ dàng khi nghe và đọc bằng tiếng Đức.
 • tổng hợp những thông tin từ những nguồn khác nhau (đọc và nghe) đồng thời lập luận và giải thích nội dung này trong một tham luận súc tích.
 • có thể bột phát diễn đạt rất trôi chảy và chính xác cũng như làm rõ được những ngữ nghĩa tinh tế của các trạng huống tổng hợp.
Với Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom các sinh viên nước ngoài được phép vào học ở các trường đại học tổng hợp và các trường đại học ở Đức. Ở nhiều nơi, chứng chỉ này được coi là giấy phép cho bạn làm giáo viên tiếng Đức.
  Các bang của Cộng hoà Liên bang Đức công nhận kỳ thì này là chứng chỉ ngôn ngữ cho trình độ làm giáo viên. Các cơ quan có thẩm quyền công nhận ở mỗi bang có thể là Bộ Văn hoá, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Đào tạo giáo viên, Ủy ban tỉnh hay phòng Hành chính của Nghị viện bang.

Từ ngày 01.01.2012 kỳ thi Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom thay thế cho ba kỳ thi trước đây là Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) und Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

CÁC ĐIỀU KIỆN

 • Goethe-Zertifikat C2 thích hợp cho thí sinh từ 18 tuổi trở lên.
 • Để có Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp sáu và là cấp cao nhất - C2 – trên thước đo kỹ năng của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).
 • Để có trình độ này, phụ thuộc vào kiến thức đã có sẵn và năng lực, bạn thường phải học ít nhất 1000 tiết, mỗi tiết học là 45 phút.

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts