Way to IELTS

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
Đối tượng họcviên
Dành cho những học viên bắt đầu học IELTS, có trình độ tương đương < 4.0 IELTS và đang có kế hoạch tham dự kỳ thi IELTS sắp tới

Mụctiêu đầu ra: 4.5 ++
Học phí: 6,900,000 VNĐ (Đã bao gồm giáo trình, tài liệu…)
Thờilượng học : 30 buổi x2h (1tuần 2 buổi/3 buổi) ~ 2.5-3.5 tháng
Giáo trình: STEP UPTOIELTS
Tài liệu bổ trợ: Bên cạnh giáo trình Step up to IELTS, chương trình Way to IELTS
được biên soạn và tổng hợp từ hơn 20 đầu sách từ các nhà xuất bản nổi tiếng của Cambridge và Barrons như: Cambridge IELTS 1-4, Grammar for IELTS, Vocabulary for IELTS, Pronunciationin use…

Mụctiêu khóa học: Khóa học được thiết kế 30% nâng cao nền tảngTiếng Anh, 70% làm quen các dạng bài thi IELTS.
·    Bổ sung vốn từ vựng họcthuật
·    Trang bị các kĩ năng, chiến lược làm bài một cách căn bản nhất
·    Chuẩn bị cho họcviên một nền tảng kiến thức vững chắc, bổ trợ nhữngkĩ năng còn thiếu.Sau khóa học, học viên sẽ hoàn toàn tự tin để phát huy tối đa những kiến thức lớp IELTS mang lại.
·    Kêt thúc khóa học, học viên có thể đạt từ 4.5 IELTS trở lên và tham gia vào khóa IELTS Foundation tại Worldlink để đạt mục tiêu cao hơn từ 5.0-6.0 IELTS

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts