Speaking and Writing for IELTS

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
 
1.1.
   
SPEAKING FOR IELTS 
  · Dành cho các học viên muốn nâng cao khả năng Nói của mình để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi IELTS.
  · Đầu ra:Speaking mục tiêu 6.5-7.0
  · Thời lượng: 20 buổi/1.5h, 1 tuần 2-3 buổi
 
Khóa học Speaking for IELTS cung cấp cho học viên các gợi ý,tips cho từng phần trả lời trong bài thi nói để học viên có thể đạt được điểm số cao nhất có thể,chú trọng vào sửa phát âm(Wordstressed,sentencestressed,endingsounds,intonation..),cách căn chuẩn thời gian nói sao cho rõ ràng, mạch lạc mà không bị lặp ý và cập nhật các topics (chủ đề) nói mới nhất.
 

1.2.   WRITING FOR IELTS
  · Dành cho các học viên muốn tập trung nâng cao kĩ năng viết luận và miêu tả  biều đồ
  · Đầu ra: Writingmục tiêu6.5-7.0
  · Thời lượng: 20 buổi/1.5h, 1 tuần 2-3 buổi
 
Khóa học Writing for IELTS rèn luyện phương pháp tư duy logic,đọc hiểu biểu đồ.Khóa học cung cấp những kỹ năng,chiến thuật làm bài để nâng điểm Writing nhanh nhất có thể với sự hướng dẫn của giáo viên về việc phân tích, tổ chức sắp xếp các ý trong bài cũng như việc phân bổ thời gian hợp lý.
 

1.3.   SPEAKING &WRITING FORIELTS
  · Dành cho học viên muốn tăng cường kỹ năng Nói và Viết,muốn luyện tập chuyên cần để đạt kết quả xuất sắc và làm quen với sức ép về mặt thời gian trongkhi làm bài thi.
  · Đầu ra: 6.5-7.0
  · Thời lượng: 30 buổi/1.5h, 1 tuần 2-3 buổi
 
Khóa học Speaking &Writing for IELTS giúp cho học viên trở nên tự tin với kỹ năng Nói vàViết của mình. Học viên sẽ được luyện tập Full Writing Test trong 60 phút và được chữa bài riêng cho từng bạn và chữa các lỗi chung ngay tại lớp, được luyện tập Speaking với IELTS Examiner

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts