FCE - B2

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise

CHỨNG CHỈ FCE – B2
Ø    FCE (First Certificate in English) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cao cấp (B2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages).
Ø    Chứng chỉ FCE được công nhận như thế nào?
·        FCE được công nhận rộng rãi tại các trường Đại học, các nhà tuyển dụng và chính phủ các quốc gia trên thế giới.
·        Từ năm 2012, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Ðào tạo (Thông tư 05-2012-TT-BGDĐT ban hành ngày 15/2/2012), học viên và nghiên cứu sinh của bậc đào tạo Thạc sỹ và Tiến sĩ tại tất cả các trường Ðại học phải đạt trình độ B1 (cấp độ 3/6), tương đương chứng chỉ bài thi PET và B2 (cấp độ 4/6), tương đương chứng chỉ bài thi FCE theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ CEFR.
·        Chứng chỉ FCE do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge cấp có giá trị vĩnh viễn và có hiệu lực trên toàn thế giới.
·        Kết quả bài thi FCE được tính như thế nào?
·        Đạt Grade A (180-190)
·        Đạt Grade B (173-179)  hoặc C (160-172)
·        Chứng chỉ ở trình độ B1 (140-159)

TRÌNH ĐỘ THỜI GIAN GIÁO VIÊN SĨ SỐ LỚP HỌC PHÍ
B2 1.5 giờ /24 buổi GVVN + GVNN 5 – 10 học viên 3.850.000

 

Ngày học: thứ 2/4/6, thứ 3/5/7, thứ 7/ chủ nhật. 
Ca học:
Ca 1: 8h – 9h30 ; 9h45 – 11h15
Ca 2: 14h – 15h30 ; 15h45 – 17h15
Ca 3: 18h – 19h30 ; 19h45 – 21h15
Ưu đài cho học viên đến học tại Worldlink
ü  Kiểm tra đầu vào miền phí.
ü  Kiểm tra định kì, cuối kì đánh giá trình độ.
ü  Tham gia hoạt động ngoại khóa
ü  Cấp chứng chỉ cho học viên cuối khóa học


 
 


http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts