NATEST

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ NAT TEST
 
 Đối tượng: Dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên, những người chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, du học,… có nhu cầu học Tiếng Nhật để lấy chứng chỉ NAT TEST.
 
 Mục đích khóa học: cung cấp đầy đủ nhất những kiến thức cùng kỹ năng cần thiết (từ vựng, ngữ pháp,  đọc hiểu, nghe hiểu) giúp các bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật kiểu mới. 
 
 Giáo trình: Giáo trình luyện thi chuẩn, được thiết kế dành riêng cho khóa học luyện thi năng lực Nhật ngữ NAT–TEST
 
 Hình thức thi: Mỗi cấp độ thi được chia thành 3 môn thi: Từ vựng – kanji, Nghe, Đọc hiểu – Ngữ pháp
 
 Tiêu chuẩn đánh giá/ chứng nhận điểm:
 
Trình độ Mức độ hoạt động 
 
1 Kyu Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được khoảng 1 năm (khoảng 1000 
 
giờ học tiếng nhật), là những người học tiếng Nhật ở cấp độ cao, những người hướng mục 
 
tiêu thi vào đại học, cao học, và những học sinh hướng đến kỳ thi N1 năng lực tiếng nhật. 
 
2 Kyu Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 9 tháng đến gần 1 năm 
 
(khoảng 800 giờ học tiếng nhật), những người hướng mục tiêu tương lai sẽ thi vào đại học, 
 
trung học chuyên nghiệp, và những học sinh hướng đến kỳ thi N2 năng lực tiếng nhật. 
 
3 Kyu Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 6 tháng đến gần 9 tháng 
 
(khoảng 600 giờ học tiếng nhật), những người hướng mục tiêu tương lai sẽ thi vào đại học, 
 
trung học chuyên nghiệp, và những học sinh hướng đến kỳ thi N3 năng lực tiếng nhật. 
 
4 Kyu Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 3 tháng đến gần 6 tháng 
 
(khoảng 400 giờ học tiếng nhật), những người hướng đến kỳ thi N4 năng lực tiếng nhật. 
 
5 Kyu Là mức độ tương đương với những người học tiếng nhật được từ 1 tháng đến gần 3 tháng 
 
 Tiêu chuẩn đỗ:Điểm số của mỗi phần thi phải trên 25% tổng điểm tối đa của mỗi phần, và nguyên tắc 
 
(khoảng 200 giờ học tiếng nhật), những người hướng đến kỳ thi N5 năng lực tiếng nhật. 
 
tính điểm là phải đạt được tổng điểm trong khoảng điểm đỗ.
 
LUYỆN THI THỜI GIAN GIÁO VIÊN SĨ SỐ LỚP HỌC PHÍ 
 
NAT TEST 1.5 giờ /24 buổi 
 
Ưu đãi cho học viên đến học tại Worldlink
 
 Kiểm tra đầu vào miền phí.
 
 Kiểm tra định kì, cuối kì đánh giá trình độ. 
 
 Tham gia hoạt động ngoại khóa
 
 Cấp chứng chỉ cho học viên cuối khóa học 
 
 

http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts