TOPJ

  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/130/du-hoc-han-quoc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/496/hoi-thao-du-hoc-han-quoc-tai-worldlink
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/142/du-hoc-canada
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/danh-sach-tin-tuc/138/du-hoc-uc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/164/ielts-cap-toc
  • http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://duhocworldlink.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/393/tuyen-nhan-vien-nha-hang-khach-san-lam-viec-tren-du-thuyen-5-sao-quoc-te-royal-caribbean-cruise
LUYỆN THI TOP J
Ø  TOP J là một kỳ thi do một nhóm chuyên gia và giáo sư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật tại Nhật Bản cũng như ở nước ngoài lập ra.
Ø  Mục đích bài thi:Tăng cường sự hiểu biết  về văn hóa, truyền thống, các giá trị của Nhật Bản; kiểm tra năng lực tiếng Nhật thực dụng của người học.
Ø  Cơ quan tổ chức thi:Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Châu Á
Ø  Hình thức thi:Bài thi TOP J sử dụng các tình huống thực trong cuộc sống và thi các kĩ năng Nghe, Viết.
Ø  Tiêu chuẩn đánh giá/ chứng nhận điểm: Chia làm 3 cấp độ:  Sơ cấp, trung cấp, và cao cấp. Tính theo thang điểm A, B, C. Điểm tối đa là 500  điểm.
 

LUYỆN THI THỜI GIAN GIÁO VIÊN SĨ SỐ LỚP HỌC PHÍ
TOP J 1.5 giờ /24 buổi GVVN 5 – 10 học viên 2.100.000

Ưu đài cho học viên đến học tại Worldlink
ü  Kiểm tra đầu vào miền phí.
ü  Kiểm tra định kì, cuối kì đánh giá trình độ.
ü  Tham gia hoạt động ngoại khóa
ü  Cấp chứng chỉ cho học viên cuối khóa học
Ngày học: thứ 2/4/6, thứ 3/5/7, thứ 7/ chủ nhật. 
Ca học:
Ca 1: 8h – 9h30 ; 9h45 – 11h15
Ca 2: 14h – 15h30 ; 15h45 – 17h15
Ca 3: 18h – 19h30 ; 19h45 – 21h15
 
http://duhocworldlink.com.vn/admin/http://ngoainguworldlink.edu.vn/danh-sach-tin-tuc/120/luyen-thi-ielts